Undersøgelse af børn og unge

Beskrivelse

Undersøgelser af børn og unge

Jeg foretager psykologiske undersøgelser af børn og unge, oftest i form af brede afdækkende undersøgelser som belyser såvel indlæringsevne og kognitive ressourcer og vanskeligheder som personlighedsmæssige og sociale ressourcer og vanskeligheder.

Baggrunden for en undersøgelse er ofte, at der er bekymring for barnets eller den unges trivsel eller udvikling. Formålet med undersøgelsen kan være at få afklaret barnets eller den unges personlighedsmæssige og kognitive funktionsniveau samt hvilke ressourcer, vanskeligheder og særlige støttebehov, barnet eller den unge har.

Den psykologiske undersøgelse kan bidrage til at forstå problemernes art og omfang, barnets eller den unges ressourcer, og vil indeholde en vurdering af, hvordan barnets eller den unges udvikling fremover støttes bedst muligt.

I min klinik eller ud af huset

Psykologiske undersøgelser af børn og unge kan foretages i min praksis eller ved kørsel ud af huset - f.eks. ved hjemmebesøg, besøg på skoler, botilbud, familiehuse, plejefamilier, opholdssteder m.v.

Tydelige og præcise konklusioner

Ligeledes er jeg opmærksom på behovet for at undersøgelsen formuleres i et klart sprog og indeholder en tydelig og præcis konklusion. I sager hvor dette er relevant, vil undersøgelsen også kunne indeholde forslag til støtte- eller behandlingstiltag.

Jeg lægger vægt på at møde børn, unge og forældre i øjenhøjde i en tryg og tillidsfuld atmosfære.

En psykologisk undersøgelse af et barn eller en ung kan omfatte:

► Gennemgang og vurdering af sagsakter
► Samtale med forældre, lærere, pædagoger m.v.: Indhentelse af oplysninger om barnets adfærd.
► Samtale med barnet eller den unge: Indhentelse af oplysninger om barnets egen opfattelse
► Klinisk undersøgelse: Klinisk vurdering af evner, personlighed og psykisk tilstand.
► Testning af begavelse og indlæringsevne: Testning med WISC-IV , WPPSI-R eller Bayley.
► Neuropsykologiske tests: Testning mhp. vurdering af kognitive funktioner så som opmærksomhed, koncentration, hukommelse, overblik, kognitiv omstillingsevne, eksekutive funktioner
► Personlighedspsykologiske tests: Testning af personlighedsmæssige funktioner og problemer med med Rorschach, TAT, tegnetests, AAP eller SSAP, eller sætningsfuldendelsestest. Belyser bl.a. mentaliseringsevne, tilknytning, selvbillede, sociale færdigheder, impulsforvaltning, empati, selvrefleksion, ressourcer til at håndtere belastninger m.v.
► Selvrapporteringsskemaer: Testning vedr. depression, angsttilstande, OCD, ADHD, autismespektrumforstyrrelser m.v. med selvrapporteringsskemaer.
► Spørgeskemaer: Indhentelse af oplysninger fra forældre, lærere og pædagoger m.v.
► Interviews: Evt. interview af barnet med Child Attachment Interview.
► Observation: Evt. observation af barnet (evt. legeobservation)
► Samspilsobservation: Evt. observation af barnets samspil med forældre eller andre omsorgspersoner
► Rapport: Udarbejdelse af erklæring med forslag til hjælpeforanstaltning.
► Tilbagemelding: Tilbagemelding til forældre og barnet samt tilbagemelding til henviser.

Rapport

Efter undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport med en samlet vurdering og foranstaltningsforslag.
Undersøgelsens konklusion gennemgås ved en tilbagemelding til forældre, den henvisende instans og relevante samarbejdspartnere. Ved større børn og unge anbefales det, at rapporten også bliver gennemgået sammen med barnet/den unge.

Kontakt mig uforpligtend

Jeg står altid gerne til rådighed for en uforpligtende drøftelse i sager, hvor det overvejes, om der skal foretages en undersøgelse. Ligeledes indgår jeg altid gerne i opfølgende dialoger.

Omhu

I mit undersøgelsesarbejde lægger jeg vægt på at undersøgelsen er præget af omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, som det kræves i psykologloven.

 

Kontakt

Specialist i klinisk psykologi.

 • teitjj@mail.dk
 • +45 9721 5586
 • +45 2424 0519
 • Østergade 7A, 2. sal,
  7400 Herning

Hvem er jeg?

Jeg er privatpraktiserende, autoriseret psykolog med mere end 20 års erfaring. Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 1995, medlem af Dansk Psykolog Forening og godkendt som specialist i klinisk psykologi / psykoterapi.

Læs mere

Kompetenceområder

 • Børn, unge og voksne
 • Forældrekompetence
 • Parterapi
 • Samtalebehandling
 • Neuropsykologi
 • Personlighedspsykologi
 • Tilknytning og mentalisering