Samtalebehandling

Beskrivelse

Generelt om samtalebehandling

Jeg tilbyder psykologisk samtalebehandling på forskellige områder, herunder:
- Problemtyper dækket af sygesikringen, (se nedenfor)
- Parterapi (se særskilt menupunkt "Parterapi")
- Depression og angst uden for sygesikringens kategorier
- Selvudvikling / Life Coaching
- Tristhed og ængstelighed
- Lavt selvværd / negativt selvbillede
- Usikkerhed i forhold til andre mennesker
- PTSD - post traumatisk stress disorder
- Livskriser
- Stress- og belastningsreaktioner
- Sorg og tab
- Skilsmisse
- Personlighedsmæssige vanskeligheder
- Personlighedsforstyrrelser

SAMTALER UNDER SYGESIKRINGSORDNING (MED LÆGEHENVISNING):

Jeg har overenskomst med sygesikringen, så du kan få tilskud, når du har en henvisning fra egen læge. Tilskud til psykologhjælp ydes til:

- røveri, volds- og voldtægtsofre
- trafik- og ulykkesofre
- pårørende til alvorligt psykisk syge personer
- personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
- pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
- pårørende ved dødsfald
- personer, der har forsøgt selvmord
- kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
- personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
- personer med let til moderat depression
- personer med let til moderat angst mellem 18 og 38 år.
 

Der kan højst ydes tilskud til 12 konsultationer. Dog kan personer med let til moderat depression eller angst, hvis de har behov for det, få bevilget ekstra 12 konsultationer efter fornyet henvisning fra egen læge.

Henvisningen skal normalt udstedes senest 6 måneder, efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Dette gælder dog ikke for de sidste to kategorier.

Sundhedskort (Sygesikringskort) skal medbringes ved hver konsultation.

For aftaleregler og egen-betalingsdelen, se ► dette link.

En konsultation under sygesikringsordningen varer 45 min.

Afbud meddeles omkostningsfrit senest dagen før aftalt mødetidspunkt. Ved senere afbud eller udeblivelse betales et gebyr svarende til egenbetalingsprisen for en samtale. Pr. 15.02.2020 udgør dette kr. 344,17 kr.

Lægehenvisningen skal være praksis i hænde elektronisk på "Henvisningshotellet for psykologer" inden opstarten. Lægeklinikken skal sørge herfor.

Hvis man får tilskud fra sygesikringen, giver Sygeforsikringen Danmark herudover et tilskud på 200 kr. pr. konsultation, til max. 12 konsultationer, med mulighed for forlængelse til max. 24 konsultationer ved depression og angst.

GRATIS PSYKOLOGHJÆLP TIL UNGE MELLEM 18 OG 20

Unge mellem 18 og 20 år er som en midlertidig forsøgsordning berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression (kat. 10 og 11) i perioden fra 1. juli 2018 til 31. december 2021.

BØRN OG UNGE UNDER 18

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.

SAMTALER DERUDOVER (UDEN LÆGEHENVISNING)

Den individuelle samtalepris er 900,00 kr. pr. 55 minutter.

Afbud meddeles omkostningsfrit senest dagen før aftalt mødetidspunkt. Ved udeblivelse eller for sent afbud betales halvdelen af beløbet.

Der kan være mulighed for at få økonomisk tilskud til samtalerne via sundhedsforsikring, socialforvaltningen i kommunen, fagforening eller arbejdsplads. Instanserne har tavshedspligt vedr. psykologtilskuddet.

Sygeforsikringen Danmark yder i visse tilfælde tilskud (200,00 kr. pr. konsultation) til behandling af depression uden lægehenvisning.

Sygeforsikringen Danmark yder tilskud (200,00 kr. pr. konsultation) til børn under 18 år uden lægehenvisning.

 

Kontakt

Specialist i klinisk psykologi.

 • teitjj@mail.dk
 • +45 9721 5586
 • +45 2424 0519
 • Østergade 7A, 2. sal,
  7400 Herning

Hvem er jeg?

Jeg er privatpraktiserende, autoriseret psykolog med mere end 20 års erfaring. Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 1995, medlem af Dansk Psykolog Forening og godkendt som specialist i klinisk psykologi / psykoterapi.

Læs mere

Kompetenceområder

 • Børn, unge og voksne
 • Forældrekompetence
 • Parterapi
 • Samtalebehandling
 • Neuropsykologi
 • Personlighedspsykologi
 • Tilknytning og mentalisering