Personlighedspsykologisk undersøgelse af voksne

Personlighedspsykologisk undersøgelse af voksne

En personlighedspsykologisk undersøgelse er ikke så omfattende som en kombineret neuropsykologisk og personlighedspsykologisk undersøgelse, idet den almindeligvis er afgrænset til at belyse de personlighedspsykologiske funktioner.

En kombineret neuropsykologisk og personlighedspsykologisk undersøgelse er således bredere og mere tilbundsgående og er derfor at foretrække hvor der er behov for en bredere belysning, men der er omvendt også sager, hvor behovet snarere er en mere afgrænset undersøgelse med fokus på de personlighedsmæssige funktioner. Dette kan være tilfældet, hvor de er tale om en mere specifik problemstilling.

Hvis en sag tydeligvis er kompleks, eller hvis en sag er meget lidt belyst på forhånd, vil jeg en kombineret undersøgelse sædvanligvis være at foretrække.

Der kan på den anden siden være sager, hvor der f.eks. alene er behov for en belysning af de personlighedsmæssige funktioner, f.eks. hvis begavelsesniveauet allerede er undersøgt, og hvor en afgrænset personlighedsmæssig undersøgelse kan være aktuel.

Generelt foretager jeg dog flest kombinerede undersøgelser, idet det i de fleste tilfælde er væsentligt at få belyst såvel de kognitive funktioner som de personlighedsmæssige funktioner.

Personlighedspsykologisk testning

I det følgende beskrives, hvad der belyses ved personlighedspsykologiske tests. Der gøres opmærksom på at disse funktioner også belyses ved en kombineret neuropsykologisk og personlighedspsykologisk undersøgelse.

Personlighedspsykologiske tests belyser personlighedspsykologiske funktioner så som:
► Mentaliseringsevne og refleksionsevne
► Empati
► Kontakt til følelser og evne til at sætte ord på følelser
► Sociale færdigheder
► Identitet, selvbillede og selvværdsfølelse
► Mellemmenneskelige relationer
► Impulsforvaltning
► Ressourcer til at håndtere belastning (adaptabilitet)
► Evt. personlighedsforstyrrelse

 

Kontakt

Specialist i klinisk psykologi.

 • teitjj@mail.dk
 • +45 9721 5586
 • +45 2424 0519
 • Østergade 7A, 2. sal,
  7400 Herning

Hvem er jeg?

Jeg er privatpraktiserende, autoriseret psykolog med mere end 20 års erfaring. Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 1995, medlem af Dansk Psykolog Forening og godkendt som specialist i klinisk psykologi / psykoterapi.

Læs mere

Kompetenceområder

 • Børn, unge og voksne
 • Forældrekompetence
 • Parterapi
 • Samtalebehandling
 • Neuropsykologi
 • Personlighedspsykologi
 • Tilknytning og mentalisering