Forældrekompetenceundersøgelse

Beskrivelse

Forældrekompetenceundersøgelser

Jeg har omfattende erfaring med foretagelse af forældrekompetenceundersøgelser .

Forældrekompetenceundersøgelser

- gennemføres for at belyse, hvad der er til barnets bedste og hvad der skal til for at sikre barnets udvikling
- tager udgangspunkt i det konkrete barn og forældrenes evner til at drage omsorg for og tage vare på netop dette barn
- belyser styrker og svagheder ved forældrenes relation til og samspil med barnet
- beskriver forældrenes kognitive og personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder
- vurderer forældrefunktion, mentaliseringsevne og andre personlighedsmæssige dimensioner af betydning for forældrekompetence
- identificerer årsager til problematisk adfærd hos forældrene
- beskriver barnets funktionsniveau og udviklingsbehov
- kan ved behov inddrage beskrivelse af forældrenes tilknytningsmønstre og af tilknytningen mellem barn og forældre
- beskriver forældrenes udviklingsmuligheder og eventuelle støtte- eller behandlingsmuligheder
- giver en samlet vurdering af forældrenes muligheder for at imødekomme barnets behov

Tilbagemelding

Ved afslutningen af undersøgelsesforløbet gennemgås undersøgelsens resultat og konklusioner med forældrene inden rapporten sendes til den henvisende instans. Det vil som regel være hensigtsmæssigt at der efterfølgende afholdes et overleveringsmøde mellem sagsbehandleren, forældrene og psykologen. Klienten får kopi af rapporten. Jeg lægger vægt på opfølgende dialoger med henblik på at sikre arbejdets anvendelighed.

Tydelige og præcise konklusioner

Jeg er meget opmærksom på behovet for at undersøgelsen formuleres i et klart sprog og indeholder en tydelig og præcis konklusion, for at gøre dem mest muligt anvendelige i det videre sagsarbejde.

Konklusioner relateres til ICS

Af samme grund relaterer jeg konklusionerne til ICS og sætter forældrenes kompetencer i forhold til barnets udviklingsmæssige behov, ligesom eventuelle udækkede behov belyses.

Hvad forholder konklusionen sig til?

Den psykologiske undersøgelse munder ud i en konklusion, som forholder sig til spørgsmål, så som:
- Hvad er hovedkonklusionen vedr. mentaliseringsevne, empati og relationskompetence?
- Hvad betyder dette for personens muligheder og begrænsninger i forhold til at være mor eller far?
- Er der problemområder som kan afhjælpes eller bedres gennem støtte eller behandling?
- Hvad er tidsperspektivet for en sådan støtte- eller behandlingsindsats? Kan barnet afvente udvikling?
- Anbefalinger og forslag vedr. den fremtidige støtteindsats
- Hvor tungt vejer henholdsvis ressourcer og vanskeligheder i det samlede billede?
- Hvordan svarer dette til barnets funktionsniveau og udviklingsmæssige behov?
- Hvordan vurderes forældrenes muligheder for at imødekomme barnets behov at være, samlet set?

I min klinik eller ved kørsel ud

Undersøgelser foretages i min klinik, ved hjemmebesøg eller i kommunens lokaler.

Rekvirer en prøve på arbejdet!

Anonymiseret eksempel på rapport tilsendes uforpligtende til professionelle samarbejdspartnere.

Socialministeriets retningslinjer

Jeg foretager undersøgelserne i overensstemmelse med Socialministeriets "Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser", fra 2011. I mit undersøgelsesarbejde lægger jeg vægt på at undersøgelsen er præget af omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, som det kræves i psykologloven.

En forældrekompetenceundersøgelse består typisk af følgende:

1. Opstartsmøde
Sagsbehandler, psykolog og forældre mødes og det sikres at formålet med undersøgelsen er klart for alle

2. Indledende samtale med forældrene
Danner baggrund for en indledende vurdering af forældrenes evner, personlighed, og psykiske tilstand, samt mentaliserings-evne. Evt. belyses om der er tegn på psykisk lidelse.

3. Samtale med barnet
Samtalen danner baggrund for vurdering af barnets udviklings-niveau, evner, personlighed, psykiske tilstand og behov.

4. Observation af samspil
Vurdering af samspil mellem barn og forældre med anerkendte metoder
Emotional Availability Scales
Parent-Child Early Relational Assessment
Marschak Interaction Method

5. Testning af forældrene
Sammensættes efter behov og kan omfatte
- Tests vedr. indlæring og begavelse
Omfatter testning vedr. begavelsesniveau (IQ-test) og mhp. afdækning af vanskeligheder og ressourcer.
- Neuropsykologiske tests
Omfatter testning vedr. opmærksomhedsregulering, hukommelse, eksekutive funktioner m.v.
- Tests vedr. psykisk tilstand
Omfatter efter behov testning vedr. depression, angsttilstande, ADHD, personlighedsforstyrrelser m.v.
- Personlighedspsykologiske tests
Testning af personlighedsmæssige funktioner og problemer. Belyser bl.a.
- Evne til mentalisering, refleksion og empati
- Evne til at skelne følelsesmæssigt ml. selv og andre
- Evne til at se ting fra andres synsvinkel
- Evne til at tilsidesætte behov og impulser

6. Interviews
- PASS-interview: Belyser evnen til at reflektere over problemsituationer
- Adult Attachment Interview og Parent Development Interview: Belyser mentaliseringsevne og tilknytningsmønster
- IRMAG-R (under graviditeten): Belyser forældres relation til deres ufødte barn

7. Evt. testning af barnet
Ved behov kan der inddrages undersøgelse af barnet med tests vedr. indlæring, begavelse, neuropsykologiske funktoner, psykisk tilstand og personlighedsmæssige funktioner.

8. Gennemgang og overlevering
Rapporten gennemgås med forældrene og i et overleveringsmøde med forældre og sagsbehandler

Løbende faglig opdatering

Jeg lægger stor vægt på løbende faglig opdatering og stadig kvalitetsudvikling. Jeg tager løbende på kurser og har selv oversat flere tests med henblik på til stadighed at sikre et højt kvalitetsniveau.

 

Kontakt

Specialist i klinisk psykologi.

 • teitjj@mail.dk
 • +45 9721 5586
 • +45 2424 0519
 • Østergade 7A, 2. sal,
  7400 Herning

Hvem er jeg?

Jeg er privatpraktiserende, autoriseret psykolog med mere end 20 års erfaring. Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 1995, medlem af Dansk Psykolog Forening og godkendt som specialist i klinisk psykologi / psykoterapi.

Læs mere

Kompetenceområder

 • Børn, unge og voksne
 • Forældrekompetence
 • Parterapi
 • Samtalebehandling
 • Neuropsykologi
 • Personlighedspsykologi
 • Tilknytning og mentalisering