Hvem er jeg?

Jeg er privatpraktiserende, autoriseret psykolog med mere end 20 års erfaring. Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 1995, medlem af Dansk Psykolog Forening og godkendt som specialist i klinisk psykologi /psykoterapi.

3 fagområder
I min psykologfaglige praksis spænder jeg over tre fagområder: det neuropsykologiske fagområde, klinisk psykologisk arbejde med børn, unge og familier, samt klinisk psykologisk arbejde med voksne, tre områder, som udgør det væsentligste udgangspunkt for mit arbejde. Jeg har altid haft en stærk interesse for at bygge bro og integrere de forskellige psykologfaglige indfaldsvinkler til en mere samlende, helhedsorienteret praksis.

Kompetencer
Klinikken løser en lang række opgaver. Jeg har kompetence vedr.neuropsykologisk og personlighedspsykologisk udredning af voksne, børnepsykologiske undersøgelser, undersøgelser af forældrekompetence samt tilknytningsundersøgelser - se nærmere under menupunktet "Undersøgelser". Endvidere kompetence vedr. psykoterapi af børn, unge og voksne samt parterapi - se nærmere under menupunktet "Samtalebehandling". Dertil kommer kompetence vedr. supervision af psykologer og tværfagligt personale, supervision af plejefamilier samt undervisning - se nærmere under menupunktet "Supervision og undervisning".

Med henblik på samtalebehandling modtager jeg klienter ifølge overenskomsten med Den Offfentlige Sygesikring, og også klienter uafhængigt af Sygesikringen.

Erfaring
Min erfaring omfatter bl.a. "sent udviklede unge", mental retardering, ADHD, autismespektrumforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, forskellige former for hjerneskader, depression, angst, stress, OCD, PTSD, og andre belastningstilstande, personlighedsforstyrrelser, psykoselidelser, skizofreni, familieproblemer, trivselsproblemer hos børn og voksne, somatiseringstilstande, nedsat forældrekompetence, omsorgssvigt,  alkohol- og stofmisbrug, spiseforstyrrelser m.v.

Metoder
Siden min universitetsuddannelse har jeg videreuddannet mig i psykoterapeutiske metoder, psykologisk undersøgelsesmetodik, neuropsykologisk udredningsmetodik og forældrekompetenceundersøgelse. Jeg har herigennem opnået bred erfaring med psykologiske undersøgelsesopgaver samt psykologisk samtalebehandling, psykoterapi, supervision, og undervisning.

Løbende faglig opdatering
Jeg deltager løbende i kurser og faglige arrangementer og modtager selv supervision for til stadighed at holde mig orienteret om ny viden og fortsat udvikle mine metoder.

Fleksibilitet
Jeg har bred erfaring med mange forskellige former for problemstillinger og søger altid at tilpasse mine metoder med fleksibilitet til de enkelte problemstillinger

 

Kontakt

Specialist i klinisk psykologi.

 • teitjj@mail.dk
 • +45 9721 5586
 • +45 2424 0519
 • Østergade 7A, 2. sal,
  7400 Herning

Hvem er jeg?

Jeg er privatpraktiserende, autoriseret psykolog med mere end 20 års erfaring. Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 1995, medlem af Dansk Psykolog Forening og godkendt som specialist i klinisk psykologi / psykoterapi.

Læs mere

Kompetenceområder

 • Børn, unge og voksne
 • Forældrekompetence
 • Parterapi
 • Samtalebehandling
 • Neuropsykologi
 • Personlighedspsykologi
 • Tilknytning og mentalisering